ZDRUŽENJE ZA ZAKONITO LOBIRANJE SLOVENIJE

AKTIVNOSTI

  • Posveti za strokovno in splošno javnost
  • Tematski dogodki z lokalno in mednarodno udeležbo
  • Izobraževanja in delavnice
  • Knjižnica in viri o lobiranju
  • Publiciranje strokovnega gradiva


Združenje za zakonito lobiranje Slovenije skozi vse leto izvaja izobraževanja in delavnice za podjetja, nevladne organizacije, civilne iniciative, javne organe ter za profesionalne lobiste. Izbirate lahko med individualnimi ali skupinskimi programi, ki so prilagojeni glede na vrsto in število slušateljev. Udeleženci si pridobijo certifikat in se lahko registrirajo na seznamu uradnih poklicnih lobistov v Republiki Sloveniji.

 

Manjši seminarji (6 – 8 ur)

Uvod v lobiranje

Značilnosti odločevalskih procesov: splošno in specifika v Sloveniji

Kompetence in veščine lobistov

Širše dejavnosti lobistov (javno zagovorništvo, mreženje idr.)

Strategija in taktika lobiranja

Lobiranje in pogajalske tehnike

Česa lobist ne sme delati

Specifika lobiranja v EU

Specifika lobiranja v Sloveniji

Kriteriji ocenjevanja rezultatov lobistične akcije

Lobiranje in mediji

 

Večji seminarji (12-24 ur)

Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje: opredelitev terminologije

Funkcija, potencial in omejitve lobiranja

Družbena inamika in zakonitosti lobiranja

Kategorizacija vplivnih struktur

Tri etične ravni lobiranja: zakonito, legitimno in etično lobiranje

Interno in eksterno lobiranje

Prispevek lobiranja k demokratičnemu in kvalitetnemu sistemu odločanja

Širše dejavnosti profesionalnih lobistov

Česa lobisti ne smejo delati

Strategije, taktike in izvajalske metode lobiranja

Kompetence in veščine lobistov

Pogajalske tehnike in lobiranje

Zakonsko urejanje in etični kodeksi lobiranja

Značilnosti lobiranja po Evropi

Značilnosti lobiranja v ZDA

Posebnosti lobiranja v Bruslju