ZDRUŽENJE ZA ZAKONITO LOBIRANJE SLOVENIJE

LOBIRANJE

Lobiranje je zakonito in legitimno zastopanje interesov pri nosilcih odločitev v vseh sferah javnega življenja in pomeni dragoceno prvino demokracije. Bistveno je, da se pri opravljanju lobistične dejavnosti spoštuje zakon in vse odredbe etičnega kodeksa ter se ne škoduje javnemu interesu. Pomembna, pozitivna funkcija lobiranja je, da so odločevalci seznanjeni z vsemi vidiki, pristopi in interesi, ki jih je treba upoštevati, da bo sprejeta zakonodaja, politika ali posamična odločitev v skladu z interesi družbe kot celote. Lobiranje, ki krši ta načela je najmanj ne-etično, lahko nelegitimno, lahko pa tudi nezakonito. V slednjem primeru pravzaprav ne gre več niti za lobiranje, ampak kriminalno dejanje. Vsaka organizirana družba pa mora nezakonito zlorabo lobiranja ožigosati kot tako in storilce kazensko preganjati.
 

Kodeks poklicne etike

Kodeks poklicne etike izraža odgovornost predstavnikov stroke do javnosti, naročnikov, lobirancev in poklicnih kolegov. Kodeks vsebuje norme integritete, profesionalnosti in zaupnosti, po katerih se morajo ravnati člani združenja pri opravljanju lobiranja, ter določa temeljne prvine etičnega in poklicnega vedenja v stroki in v javnosti.