ZDRUŽENJE ZA ZAKONITO LOBIRANJE SLOVENIJE

O nas

ZDRUŽENJE ZA ZAKONITO LOBIRANJE SLOVENIJE

Združenje za zakonito lobiranje Slovenije (Združenje ZZL) je bilo ustanovljeno leta 2020 z namenom povečanja ugleda zakonitega lobiranja skozi predstavitve dobrih praks domače in mednarodne lobistične stroke, uveljavljanja poklica lobista, izobraževanja in informiranja ter združevanja poklicnih registriranih lobistov in drugih zainteresiranih posameznikov. S svojim delovanjem ZZL skrbi za razvoj lobistične stroke v Sloveniji s poudarkom na uveljavitvi kodeksa poklicne etike za lobiste.

Združenje spremlja spremembe na področju dobrih praks in zakonodaje, sledeč vzornim primerom iz Evropske unije ter širše po vsem svetu. V nadaljevanju si prizadeva za postopno profesionalizacijo zakonitega lobiranja v Sloveniji po zgledu najbolj razvitih demokracij.
 

ZZL izvaja izobraževanja in delavnice za strokovno in splošno javnost (nevladne organizacije, civilne iniciative, podjetja, ...), javne organe, lobiste ter zainteresirane posameznike in skupine. S svojimi aktivnostmi si združenje prizadeva za usposabljanje, informiranje in osveščanje javnosti o lobiranju na splošno.
 

Beseda predsednika, Mihael Cigler

»Profesionalno, zakonito in legitimno lobiranje ima ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje in izvajanju ustreznih politik za soočanje z velikimi družbenimi izzivi. Izboljšanje razumevanja lobiranja v vseh njegovih oblikah ter njegove preglednosti in integritete je tako v skupnem interesu lobistov, gospodarstva, akterjev civilne družbe in oblikovalcev politik. Naši temeljni cilji so usmerjeni v povečanje in poglobitev razumevanja vloge lobiranja v demokratični slovenski družbi. Pri tem želimo slediti vzorom najbolj razvitih družb po svetu, zato bomo bdeli nad nujnimi strukturnimi in vsebinskimi spremembami lobiranja v Sloveniji ter aktivno sodelovali v njegovi postopni profesionalizaciji.«   

 

Predsednik

Mihael Cigler, president@zzl.si
 

Podpredsednik

Dr. Boris Cizelj, vicepresident@zzl.si
 

Generalni sekretar

Martin Roblek, gensec@zzl.si

 

Član upravnega odbora

Borut Meh, bm@zzl.si


Članica upravnega odbora

Polonca Komar, uo@zzl.si
 

Vodja strateških komunikacij

Dr. Jerca Legan Cvikl, protocol@zzl.si