ZDRUŽENJE ZA ZAKONITO LOBIRANJE SLOVENIJE

POVEZAVE

ZAKON

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
 

KODEKS POKLICNE ETIKE

https://www.zkts.si/kodeks-poklicne-etike
 

KPK

https://www.kpk-rs.si/
 

PRIJAVA KORUPCIJE

https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/prijava-korupcije/
 

ERAR (Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji)

https://erar.si/
 

OECD priporočila za transparentnost in integriteto v lobiranju

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0379

https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/integriteta-v-sliki-in-besedi/

https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/faqs/#hfaq-term-158